Motywacja – co, jak i kiedy?

POCZĄTKI:

Zagadnienie motywacji badane jest już od wielu lat. Bez poczucia motywacji oraz całego procesu motywowania świat nie osiągnąłby tak wiele. Proces ten polega na pokierowaniu pracownikiem w taki sposób, aby osiągnął jak największe pozytywne rezultaty w swoim działaniu i wpłynął na rozwój przedsiębiorstwa. Ważne jest dokładne prześledzenie, co powoduje motywację u danej jednostki. Może to być awans, wynagrodzenie lub samorozwój, na który pozwala wykonywanie danej czynności.

SKŁADNIKI MOTYWACJI:

Istnieją trzy składniki motywacji: kierunek, wysiłek i wytrwałość. Kierunek to określenie czynności i celu, do którego dąży jednostka. Wysiłek, czyli określenie jak wiele należy wykonać i ile będzie to kosztowało daną osobę oraz wytrwałość, czyli jak dużo czasu trzeba na to poświęcić.

Wyróżnia się dwa główne rodzaje motywacji, są nimi motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Pierwsza z nich opiera się na bodźcach wewnętrznych, np. na poczuciu odpowiedzialności za daną czynność, zainteresowaniu swoją pracą oraz nastawieniu na samorozwój. Natomiast motywacja zewnętrzna kieruje się nagrodami oraz zyskiem jaki czeka na pracownika po wykonanym zadaniu. Może nim być awans, premia, wynagrodzenie lub pochwała. Motywacja wewnętrzna jest znacznie skuteczniejsza i trwalsza niż motywacja zewnętrzna. Głównym powodem działającym na jej korzyść jest fakt, że jest wrodzona a nie nabyta jak w przypadku motywacji zewnętrznej.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA:

Wśród motywacji wewnętrznej można wyróżnić motywację wrodzoną typu biologicznego oraz wewnętrzną nabytą. Pierwsza z nich jest związana z zaspokojeniem potrzeb pozwalających na przeżycie jednostki. Przykładem może być zaspokojenie potrzeby głodu, aktywności, ruchu, oddychania itd. Dopiero po ich zaspokojeniu ujawnia się reszta potrzeb, która jest powiązana z motywacją wewnętrzną wyuczoną. Odnoszą się do niej potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa, sukcesu, dominacji, samorealizacji. Istotne w tym przypadku są również zainteresowania jednostki, samoocena oraz poczucie własnej wartości.

MOTYWACJA PRZEZ ROZWÓJ:

Warta poruszenia jest również motywacja przez rozwój. Jest to skuteczny rodzaj motywacji, ale często budzący niepewność wśród pracodawców. Motywacja przez rozwój, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na skłanianiu pracowników nie tylko do samorozwoju, ale również na umożliwianiu im rozwoju przez pracodawcę. Dotyczy to głównie szkoleń, kursów, awansów, delegacji itd. Może się wydawać, że jest to łatwe i proste jednak nie tylko budzi wątpliwość, ale i pewne trudności.

Po pierwsze nie wszyscy pracownicy chcą się rozwijać i patrzą na to rozwiązanie jak na korzyść. Po drugie organizacja szkoleń lub wysyłanie pracowników na kursy wiąże się z obciążeniem finansowym pracodawcy. Często boją się oni, że wyszkolą pracownika na własny koszt a on odejdzie do konkurencji. Część firm, najczęściej tych małych nie ma dostatecznych funduszy, aby zapewnić takie szkolenia swoim pracownikom. Faktycznie podane wyżej sytuacje są prawdziwe i mają miejsce na rynku, jednak na wszystko można znaleźć rozwiązanie.

W przypadku obawy przejścia do konkurencji firmy mogą podpisywać umowy lojalnościowe z pracownikami lub tzw. zakazy konkurencji. Małe firmy mogą szkolić pracowników we własnym zakresie udostępniając im fachową literaturę lub korzystając np. z dofinansowań unijnych.

3 thoughts on “Motywacja – co, jak i kiedy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *